top of page

Tını Perspektifleri

Date

20 Ocak 2024 12:00:00

Price

Ücretsiz

Workshop Content

Bu atölyede ses kültürümüzdeki tınısallık, müzisyenin ve dinleyicinin tını algısı, müzikteki kompozisyonel yapılarda veya icraya dayalı yorumda tınının aktif olarak kullanılması ve dönüştürülmesi süreçleri tartışılacaktır. Katılımcıların zihninde bir 'tınısal düşünme' fikri oluşturmak amacıyla müzik ve fizik bağlantısının yanı sıra, etimolojik, tarihsel ve algısal başlıklar altında bazı değerlendirmeler yapılarak farklı perspektifler sunulacaktır.

Instructor

Enis Gümüş

Enis Gümüş
Müzik hayatına halk müziği icracısı olarak başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mühendislik eğitimini sürdürdüğü sırada (2001-2005) halk müziği ve rock/metal alanlarında müzikal aktivitelerini sürdürdü. 2006-2010 yılları arasında, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Rotterdam Konservatuvarı’nda Duysal Tasarım/Kompozisyon dallarında lisans eğitimini tamamladı. 2012 yılında akustik ve elektronik kompozisyon çalıştığı Rotterdam Konservatuvarı’ndan yüksek lisans diplomasını aldı. Eğitimi sırasında ve onu takip yıllarda, aralarında Asko/Schoenberg Ensemble, Nieuw Ensemble ve Nederlands Blazers Ensemble'ın da bulunduğu pek çok müzisyen ve müzik topluluğuyla çalıştı.

Doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nden (MIAM) 2020 yılında aldı.

Halihazırda, bireysel ve iş birliğine dayalı çeşitli projelerde kompozitör, ses tasarımcısı ve icracıdır. Kompozisyon, müzik teorisi, Türk Müziği, Metal ve müzik psikolojisi üzerinde dersler yürüttüğü İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde öğretim üyesidir.

http://www.enisgumus.com/

bottom of page