top of page

Ses - Mekan - Algı

Date

21 Ocak 2024 10:00:00

Price

Ücretsiz

Workshop Content

Atölye, gündelik yaşam, mimari, ses sanatı ve elektro akustik müzik örnekleri üzerinden ses, mekan ve algı arasındaki ilişkileri incelemek üzerinedir. Atölyenin yapılacağı eski kilisede, örnek niteliğinde dinleme deneyimleri gerçekleştirilecektir.

Instructor

Neval Tarım

Neval Tarım
Mimarlık ve sonik sanatlar altyapısına sahip interdisipliner bir sanatçı, ses tasarımcısı ve bestecidir. Akademik ve sanatsal ilgi alanları ses, mekân ve algı arasındaki ilişkileri keşfetmek üzerinedir.

Yüksek lisans çalışmaları sırasında, çeşitli üniversitelerin mimari tasarım stüdyo eğitimi süreçlerine katkıda bulunmuş ve mimarlık öğrencileri için ses merkezli birçok atölye düzenlemiştir. Yüksek lisans tezinde, geçici ancak kapsayıcı mekansal deneyimler yaratmak için sesi bir araç olarak kullanmaya yönelik kompozisyon stratejilerini araştırmıştır.

Eserlerinde, dinleyicilere çeşitli hayali mekanlarda olma hissini vermek üzere anlatılar oluşturur ve ses teknolojilerini mimari unsurlarla birleştirir. Çalışmaları uzamsal ses kompozisyonları, mekâna özgü ses yerleştirmeleri, görseller için ses tasarımı vb. arasında değişmektedir. Bu çalışmalar hem yerel hem de uluslararası platformlarda sergilenmiştir.

bottom of page