top of page

Gürültü, Ses Peyzajı, Ses Tasarımı, Müzik Dörtgeni

Date

21 Ocak 2024 14:00:00

Price

Ücretsiz

Workshop Content

Bu atölyede, birbirine komşu gürültü, ses peyzajı, ses tasarımı ve müzik kavramları kurgusal bir dörtgen üzerinden farklı bağlamlarda ilişkilendirilecek ve bazı teorik yaklaşımlar ve örnek uygulamalar sunularak bu ilişkilerin işitsel deneyimi ne şekilde etkilediği katılımcılarla beraber tartışılacaktır. Atölye ses üzerine farklı perspektiflere merak duyan ve ses ile ilgili düşünürken bu alandaki farkındalığını geliştirmek isteyen herkese açıktır.

Instructor

Sair Sinan Kestelli

Sair Sinan Kestelli
Çevre mühendisliği lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Müzik İleri Araştırmaları Merkezi’nde (MİAM) yaptığı “ses mühendisliği ve tasarımı” ve “sessel sanatlar” alanlarındaki lisansüstü çalışmalarıyla birleştirdi.

Besteleri ve canlı performanslarıyla çeşitli yerel ve uluslararası müzik etkinliklerinde yer aldı ve farklı koreograflarla çağdaş dans/performans projelerinde ses tasarımcısı ve icracısı olarak çalıştı. 2019 yılında ilk albümü ‘Poles Re-mediated’ i, 2023 yılında ise elektroakustik müzik bestelerinden oluşan ‘kontraste’ albümünü yayınladı. Elektroakustik müzik kompozisyonu, canlı elektronik müzik icrası, müzikal etkileşim tasarımı gibi kişisel çalışmalarının yanı sıra ‘mondual’ elektronik müzik ikilisinin de bir parçasıdır.

Kestelli, halen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik Teknolojisi Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

bottom of page