top of page

Bilgisayarla Müzik Kodlama

Date

21 Ocak 2024 12:00:00

Price

Ücretsiz

Workshop Content

"Bilgisayarla Müzik Kodlama" atölyesi, katılımcıları elektroakustik müziğin bir dalı olan bilgisayar müziğinin estetik tartışmasıyla karşılayacaktır. Günümüzde ulaşabildiğimiz araçları düşündüğümüzde, kendi programlarımızı geliştirmenin sanatsal bir araç olarak ne kadar gerekli olduğunu tartışacağız.


Teknik konulara geçiş yaparak, programlama dillerinin geliştirici/bilgisayar iletişimindeki rolü ve programlamanın temel araçları ele alınacaktır. Farklı ses programlama dilleri incelenecek ve bunların karşılaştırmaları yapılacaktır. SuperCollider dili kullanılarak dijital ses sentezleme ve dönüştürme teknikleri üzerinde durulacak; ayrıca, performans olanakları araştırılacaktır.


Katılımcılardan, atölyeye gelirken kendi bilgisayarlarını ve kulaklıklarını getirmeleri, önceden SuperCollider, Csound, Max, PureData gibi programlama dillerini indirip kurmaları istenmektedir.

Instructor

Serkan Sevilgen

Serkan Sevilgen
Profesyonel programlama becerilerini bilgisayar müziği yaratmak için kullanan bir elektroakustik müzik bestecisidir. Afet modelleme şirketi Temblor, Inc.’in Mühendislik Direktörü olarak çalışmaktadır. Sevilgen, İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikte İleri Araştırmalar Merkezinden (MIAM) ve Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünden olmak üzere iki yüksek lisans derecesine sahiptir. Ses üzerine odaklanan bir sanat inisiyatifi olan Soundinit’in ortak kurucusu ve ağ tabanlı bir müzik topluluğu olan WORC’un kurucusudur. İstanbul Kodlama Topluluğu (Istanbul Coding Ensemble) üyesidir. Müzikal çalışmaları ve araştırmaları bilgisayar müziği, sonifikasyon, ağ tabanlı müzik sistemleri, web tabanlı ses, canlı kodlama, stokastik yöntemler ve ses manzarası üzerine yoğunlaşmaktadır. Sevilgen, eserlerini ICMC, NIME, SMC, ISMIR, Xenakis Networked Performance Marathon ve New York City Electroacoustic Music Festival gibi uluslararası etkinliklerde sunmuştur.

bottom of page