top of page

Şehirle Ses Çıkarmak - İnteraktif Ses Yürüyüşü

Date

20 Ocak 2024 10:00:00

Price

Ücretsiz

Workshop Content

Şehirle Ses Çıkarmak - İnteraktif Ses Yürüyüşü


"Şehrimize Kulak Verelim"


Bu Ses Yürüyüşü'nde Yeldeğirmeni Mahallesi'nin ses manzarasını keşfe çıkacak, dinleme yoluyla yaşam alanımıza ve bir arada varoluşumuza dair farkındalığımızı arttıracağız. Yerel ses manzarasını aktif olarak dinlemeyi, bakış açımızı şekillendirmek ve toplumla daha derin bir bağlantı kurmak için bir fırsat olarak ele alacağız. Kulaklarımızı ve zihnimizi derin dinleme deneyimine açmayı amaçlayan ısınma pratiklerine Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nden başlayacağız. Oradan, dinleme ve işitsel gözleme odaklanarak ses yolculuğumuza çıkacağız. Ne sesler duyuyoruz? Nerede oluşuyorlar? Etkileşim halindeler mi? Bu seslerin anlamları nedir?


Ses yürüyüşünün ikinci bölümünde, seslerimizi, bedenlerimizi ve (kolaylaştırıcılar tarafından sağlanacak) rezonans yapan küçük nesnelerimizi kullanarak ses manzarasıyla etkileşecek ve birer parçası olacağız. Şehrin akustiğine karışan seslerimize ne olur? Akustik ekosisteminizle anlamlı bir şekilde etkileşime geçebilir miyiz? Mahalleyle "çalarak" biraz vakit geçirdikten sonra, üzerine düşünmek ve tartışmak için [YSM'ye] döneceğiz.*Augoyard ve Torgue, Sonic Experience (2005).


*Kötü hava koşullarında ses yürüyüşünü iç mekanda [YSM]'ye taşıyacağız ve akustiğini inceleyeceğiz.

Instructor

Amy Salsgiver
Danae Palaka
Metehan Köktürk

Amy Salsgiver
İstanbul merkezli bir perküsyoncu, besteci ve eğitimcidir. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Hezarfen Ensemble ve sa.ne.na perküsyon grubu gibi çeşitli projelerde yer almanın yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. Manhattan School of Music, Royal College of Music, ve ITU MIAM'dan aldığı eğitimle klasik ve çağdaş müziğin birleşim noktasında kendine özgü bir sanat ortaya koymaktadır.
www.amysalsgiver.com
@super_saiyan_amy

Danae Palaka
İstanbul merkezli bir davulcu, perküsyonist ve sanatçıdır. Performans stili, ritim tabanlı Caz, Afrobeat ve Anadolu ve Balkan ritimlerinden etkilenirken, bateri setinin alternatif niteliklerini araştırmaya olan ilgisi, yeni ses ortamları ve kavramsal projelerle evrilerek ses buluyor. Akustik ve elektronik sesleri kullanarak 'session' ve solo müzisyen olarak performans sergilemektedir.
https://www.danaepalaka.net/

Metehan Köktürk
Ses mühendisi ve tasarımcısı, elektronik müzik bestecisi ve işitsel üretimleriyle çeşitli bağımsız kolektiflere dahil olan bir sanatçıdır. Prodüksiyon uygulamaları çok enstrümanlı yaklaşımlara, saha kayıtlarına ve ses işlemeye dayanmaktadır. Yüksek lisans eğitimini tamamladığı İTÜ MİAM'da (Müzik İleri Araştırmalar Merkezi) doktora eğitimine devam etmektedir. Aynı zamanda Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümünde öğretim görevlisi ve stüdyo yöneticisi olarak çalışmaktadır. Ses ve müzik çalışmalarının yanı sıra fotoğraf ile de uğraşmakta, ağırlıklı olarak ışık ve dokulara odaklanmaktadır.
www.metehankokturk.com
@metehan.kokturk

bottom of page